ZMĚNA pro všechny generace v Pelhřimově

-       zasadíme se o zachování a další zlepšování zdravotnické péče ve městě

-       zřídíme familypoint  - zřízení místnosti pro matky s dětmi na městském úřadě

-       podpoříme startovací byty

-       připravíme nové parcely pro výstavbu rodinných domů v nových lokalitách

-       zřídíme seniorpoint - informace a klubovna, zřízení ve spolupráci s Krajem Vysočina

-       nabídneme programy pro seniory: vzdělávání, organizované zájezdy, přednášky, preventivní programy, bezpečnostní program - např. instalace bezpečnostních řetízků pro všechny seniory ve městě

-       vytvoříme transparentní dotační programy podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit

-       přispějeme ke zdraví obyvatel podporou kurzů zdravého životního stylu, první pomoci atd.

-       revitalizujeme vodní toky a plochy v Pelhřimově

-       vybudujeme městský hlídací dětský koutek