ZMĚNA pro sociální oblast v Pelhřimově

-       budeme podporovat činnost Domova pro seniory a klást důraz na mezigenerační projekty v tomto zařízení

-       podpoříme neziskové organizace formou grantového programu a využití městských prostor

-       budeme rozvíjet terénní a ambulantní sociální služby

-       podpoříme pečovatelské služby a osobní asistence, spolupráce s charitou

-       budeme úzce spolupracovat se stávajícími i nově vznikajícími neziskovými organizacemi

-       posílíme kredit dobrovolnictví

-       podpoříme místní firmy v zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

-       vyhodnotíme potřebu sociálního bydlení