ZMĚNA pro školství v Pelhřimově

-       podle populační křivky rozšíříme MŠ a ZŠ o další třídy

-       budeme se zabývat otázkou potřebnosti jeslí a možnostmi města pro jejich provozování

-       podpoříme společné projekty a spolupráci základních škol v protidrogové oblasti, BESIP, otázky šikany, zahraniční kontakty

-       podpoříme potřebné obory na středních školách ve spolupráci s krajem

-       podpoříme speciální školství ve městě

-       budeme dbát na zdravé stravování dětí ve školách – spolupráce s místními pěstiteli a výrobci

-       nabídneme alternativu k potravinovým automatům na základních školách formou zdravých potravin

-       podpoříme parlament dětí a mládeže