Prosincové zastupitelstvo projednalo nové výše odměn neuvolněných zastupitelů (kromě pozice starosty a místostarosty), radních, členů a předsedů výborů a komisí. Důvodem je změna v odměňování dle zákona o obcích od 1. 1. 2018.

Zákon uvádí maximální možnou částku a je na zastupitelstvu, jakou výši odměny odhlasuje. Nově bude neuvolněný zastupitel pobírat 1 000 Kč/měsíčně hrubého (doposud 909 Kč), radní pak 3 999 Kč/měsíčně hrubého (doposud 2 606 Kč). V případě souběhů funkcí bude odměňována pouze jedna funkce, a to významově vyšší. Všichni zastupitelé kromě Markové, Hájka a Kozáka odhlasovali navýšení, které představuje 50 % z maximální možné odměny. Zástupci ze Změny pro Pelhřimov podali protinávrh v podobě 1 000 Kč/měsíčně pro zastupitele a 3 000 Kč/měsíčně pro radní, pro který však nehlasoval nikdo z ostatních zastupitelů. Původně Změna chtěla ponechat stávající výši odměn, ale již na pracovním jednání zastupitelstva bylo zřejmé, že takový návrh není průchozí vůbec. Proto náš protinávrh zahrnoval pouze drobné navýšení. Jsme názoru, že práce zastupitele a radního je v současné době honorována dostatečně. Její výkon není o penězích, ale o svobodné vůli každého podílet se na směřování našeho města, což je sama o sobě prestižní záležitost. Každé navýšení se projeví v rozpočtu města. A i když by někdo mohl říct, že ve srovnání s rozpočtem města jde v souhrnu o zanedbatelnou sumu, stojíme si za tím, že každá koruna se počítá.

Renáta Marková, zastupitelka města Pelhřimov