ZMĚNA pro obyvatele Pelhřimova

-       posílíme transparentnost radnice

-       dáme možnost občanům vyjádřit se v předstihu k záměrům města pomocí veřejných setkání a anket

-       zavedeme diskuzi mezi občany, zastupiteli, radními a úředníky

-       zveřejníme hlasování jednotlivých zastupitelů z každého zasedání

-       oživíme náměstí např. vybudováním odpočinkové zóny se stromy u sochy sv. Václava

-       budeme dbát na to, aby byl v centru města historický mobiliář – citlivé kroky při vybavování náměstí

-       při úpravách Masarykova náměstí budeme postupovat podle většinového názoru veřejnosti

-       nezvýšíme daň z nemovitosti

-       omezíme rizikové faktory, které ohrožují životní prostředí a zdraví obyvatel – hluk, prašnost, emise

-       vrátíme farmářské trhy zpět na náměstí ve spolupráci s místními pěstiteli a výrobci

-       prodloužíme otevírací dobu veřejných záchodků a budeme řešit WC v dalších lokalitách

-       podpoříme obyvatele, kteří se starají o městské pozemky před svými domy

-       využijeme poplatky za psy na zajišťování čistoty ve městě vysavači na psí exkrementy

-       zavedeme snížení poplatků za svoz odpadů pro ty, kteří prokazatelně třídí a zapojí se do adresného systému

-       budeme dbát na pečlivou starost o zeleň technickými službami