ZMĚNA pro místní části

-       budeme aktivně komunikovat s osadními výbory

-       budeme respektovat rozhodnutí osadních výborů

-       postupně zrekonstruujeme a dobudujeme chodníky a komunikace

-       budeme řešit kanalizace v místních částech, kde je možné napojení na hlavní kanalizační řad

-       provedeme revizi a doplnění či znovuvybudování dětských hracích prvků nebo hřišť

-       zajistíme pravidelnou péči o zeleň v místních částech využitím kapacit technických služeb