ZMĚNA pro efektivní fungování Města Pelhřimova

-       budeme dbát na vyrovnané a úsporné hospodaření města

-       podpoříme efektivní činnosti odborů města a všech jeho organizací

-       budeme důsledně a včas připravovat potřebné projekty pro získání financí ze státních, případně evropských dotací

-       zajistíme průhlednost městských zakázek

-       provedeme revize majetku města a jeho využitelnosti, najdeme možné synergie

-       zajistíme společné nákupy pro příspěvkové organizace – hledání úspor

-       zrealizujeme úspory energie, které město nestojí ani korunu – EPC projekty

-       zajistíme průhledná výběrová řízení na všechny vedoucí pozice

-       chceme mít přátelský a otevřený úřad – požádáme o certifikaci