Na únorovém zasedání zastupitelstva bude vedení radnice předkládat ke schválení rozpočet na letošní rok. Věřím, že v něm najdeme i důležité kroky k tomu, aby město začalo budovat nové parcely pro individuální bytovou výstavbu, tedy rodinné domky. Noví obyvatelé Pelhřimova jsou totiž jedinou možností, jak může město posílit příjmy svého rozpočtu.

Za každého nového obyvatel totiž zjednodušeně řečeno dostaneme více peněz na přerozdělení daní. Příjmy města nezachrání ani podnikatelská činnost, která je dnes už na svém maximu. Město musí okamžitě začít budovat nové parcely pro výstavbu rodinných domků a také dalších bytových domů. Za uplynulé čtyři roky vedení radnice nevytvořilo žádnou novou parcelu a bohužel i nyní stagnuje výkup pozemků pro nové parcely. Jedinou lokalitou, kde má město parcely, je Skrýšov, jenž ale není odkanalizovaný, což se snad letos změní. Neznamená to ale, že by už dnes nemělo vedení města pracovat na budování dalších nových parcel. Těch cca 40 ve Skrýšově bude prodaných jistě velmi rychle a opět pak bude Pelhřimov v situaci, kdy nebude mít svým obyvatelům co nabídnout. Proto budeme v následujících letech tlačit na vedení města, aby mnohem aktivněji pracovalo na výkupu pozemků a snažilo se rozšířit místa pro výstavbu rodinných domků. Lokalit k tomu je ve městě hned několik. Městské parcely mají také svou regulativní funkci, a lidé tak nebudou závislí jen na cenách soukromých developerů, kteří nyní parcely na rodinné domky jako jediní ve městě prodávají.

Pavel Hájek, zastupitel města za Změnu pro Pelhřimov