Začátek roku je časem pro přání a předsevzetí. Proto si vám všem dovolím popřát především zdraví a spokojenost. Předsevzetí, která si dáváme, by měla být realistická. Jedině tak nám přinesou do našeho života posun a spokojenost. Stejně jako naše novoroční přání by měla být realistická i správa našeho města a kroky jeho vedení.

Přál bych si, aby rozpočet města nečaroval s čísly investic, které víme, že nezrealizujeme a volné peníze pak přesuneme narychlo jinam. Přál bych nám, aby realistický byl i plán investic, který radnice „maluje“ do roku 2030 a odrážel reálné možnosti města a skutečné potřeby Pelhřimáků i s ohledem na demografický vývoj. Stejně tak bych si přál, aby město realisticky uvažovalo o azylovém domě, který potřebuje, ale může jej provozovat kraj v objektech nemocnice, kde jej plánuje, a nikoliv město, které by stavbou a provozem jen zvýšilo své výdaje a provozní náklady. Naše plány, o to víc, když se týkají řízení města, by měly být realistické, a nikoliv jen předmětem levné reklamy politických bodů na sociálních sítích ve snaze za další znovuzvolení. Přeji nám všem, aby v Pelhřimově převažoval zdravý rozum, racionální uvažování a skutečný zájem o město, a nepřevažovala síla jednoho jediného hlasu často podporující zájmy osobní. Vše dobré v roce 2020 a především zdraví, štěstí a přítomnost našich nejbližších, kteří jsou naší největší životní energií.

Pavel Hájek, zastupitel města za Změnu pro Pelhřimov