Na posledním zastupitelstvu byl zrušen Fondu rozvoje bydlení. Fond s hodnotou cca 5 mil. Kč umožňoval čerpat občanům města půjčky k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytových či rodinných domů na území města.

Podmínky fondu byly nastaveny v roce 2011 s parametry: půjčka max. na 3 roky za 3 % p. a.; půjčka na jeden byt od 20 000 Kč do 50 000 Kč, na jeden bytový dům od 50 000 Kč do 200 000 Kč; vždy max. 50 % nákladů. Dle vyjádření MF ČR není poskytování půjček z fondu v rozporu se Zákonem o spotřeb. úvěru. Vedení města argumentuje tím, že se z fondu nečerpá a úlohou města není poskytovat půjčky, a ani Svaz měst a obcí takové půjčky nedoporučuje poskytovat. Nikdo se však nezabýval tím, zda důvodem nezájmu občanů o fond, nejsou dnes již nevyhovující podmínky fondu, např. výše půjčky, či to, že občané o fondu neví. Souběžně existující Rozvojový fond na podporu rekonstrukcí fasád domů v městské památkové rezervaci, nemohou využít objekty mimo rezervaci. Pominu-li uvedená pro a proti, tak je tu ještě jedna otázka, která mě trápí více. A to, na co ve skutečnosti bude 5 mil. Kč, které už nyní nebudou v rozpočtu účelově vázány, vynaloženy. Jejich dosavadní zapojení v rozpočtu jen opticky dokrývalo výdajovou stránku rozpočtu. Proč vedení města neuvažuje o vytvoření rezerv na významné investice, které připravuje ve strateg. plánu investic do roku 2030, např. plavecký bazén? Argument, že máme nemalé fin. prostředky na běžných účtech, není dostačující, dosud neznáme dopady nouzového stavu.

Renáta Marková, zastupitelka za Změnu pro Pelhřimov