Přečtěte si text našeho lídra Pavla Hájka pro radniční noviny, ve kterém shrnuje působení Změny pro Pelhřimov v zastupitelstvu.

Když jsme před čtyřmi lety vstupovali do zastupitelstva za Změnu pro Pelhřimov, věděli jsme, že od prvních zasedání budeme aktivně působit v opozici, která je přirozenou součástí zastupitelstev, a jejíž role spočívá především v dohledu nad činností radnice. Naše názory jsme vždy formulovali jasně, pracovali poctivě pro město a ve svých postojích jsme byli neústupní.

I z o pozičních lavic se nám podařilo prosadit řadu důležitých věcí, ať už to byly centrální nákupy telefonních služeb pro všechny organizace města, zveřejňování, kdo jak hlasoval, a nebo videopřenosy ze zastupitelstev či první knihobudku ve městě, které se radnice tak bránila. Snažili jsme se prosadit, aby vedení radnice zřídilo Fond strategických rezerv, do kterého by se ukládaly peníze v dobách konjunktury, a mohly se z něj platit velké investice, jako je například oprava prosakujícího bazénu. Mnohokrát jsme nebyli vyslyšeni, to nás ale neodradilo od prosazování principů, které jsme ve volbách lidem nabídli. Stejné principy, a změnu přístupu k vedení města, nabízíme i v letošních volbách.

Slíbit můžeme tři věci. Nebudeme přistupovat na útočný styl kampaně, který už někteří proti nám odstartovali. Poctivě budeme naslouchat Vašim názorům a budeme vděční za připomínky a podněty obyvatel města. Na závěr volebního období patří naše díky Vám všem, kteří jste nám dávali podněty, úředníkům poskytujícím servis, ale i ostatním zastupitelům, kteří naslouchali hlasům opozice a mnohdy hlasovali pro rozumnou věc s námi.

Pavel Hájek, zastupitel města, lídr Změny pro Pelhřimov