Zřejmě až k 50 milionům korun se vyšplhá částka, kterou bude muset vrátit město Pelhřimov kvůli pochybení při výběrovém řízení na modernizaci čistírny odpadních vod. Za dva dny si město Pelhřimov definitivně převezme zmodernizovanou čistírnu odpadních vod. A zároveň začne počítat a podávat žádosti, aby se nejdražší stavba v novodobé historii města, neprodražila ještě víc. Hrozí totiž, že bude muset vrátit část dotace, konkrétně 25 procent. Ve výpočtech, kolik přesně to činí v korunách, však zatím panují rozpory.

"Pelhřimov při zadání veřejné zakázky na stavební práce postupoval v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, za což mu byla stanovena korekce ve výši 25 procent, tedy 50 579 266 korun," tvrdí Veronika Štefková ze Státního fondu životního prostředí, který byl poskytovatelem dotace.

Dalších více než 700 tisíc korun bude muset město vrátit také za to, že porušilo pravidla při výběrovém řízení na služby technického dozoru stavby.

Podle vedení Pelhřimova však jde o pouhý odhad, přesná částka bude prý známa až poté, co všechny faktury projdou účetnictvím. "Padesát milionů je podle mého ale špatně," tvrdí místostarosta Ladislav Med (ODS). Připustil však, že suma bude zřejmě vyšší než 44 milionů korun.

O výši korekce se vedou spory už několik měsíců. Ještě loni v září se mluvilo o tom, že by měla činit zhruba 20 milionů. Pak se na veřejnost dostala informace, že to bude 34 milionů. Nyní se už mluví o 50 milionech. "Částka se zvyšovala také kvůli vícepracím, které se musely dělat. Jde například o úpravy silnic a přemostění," vysvětluje Med, který však doufá, že nakonec bude korekce nižší.

Budeme hledat viníka "Vedení radnice stále mluví o tom, že se proti korekci odvolá k Evropské komisi, ale odvolání stále ještě nebylo poslané," nevěří moc slibům Pavel Hájek, zastupitel z opoziční Změny pro Pelhřimov.

"Čekali jsme s tím na předání stavby. Rada už žádost o snížení korekce odsouhlasila a v tomto týdnu by dopis měl odejít," oponuje místostarosta. A jakmile bude známo, kolik přesně bude muset Pelhřimov vracet, chce podle Meda začít hledat viníka.

Čistírna odpadních vod je největší pelhřimovskou investicí. Náklady na její modernizaci přesahují 230 milionů korun. Původní tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozporovalo sdružení firem, které z něj bylo vyloučeno. U jedné z referencí totiž uvedlo dvě finanční hodnoty.
Podle ÚOHS měla radnice místo vyloučení požádat o písemné vysvětlení dat, protože bylo zřejmé, že jedna z hodnot je chybná.

Současná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pochází z roku 1969 a poslední rekonstrukcí prošla před více než deseti lety. V dnešní době nevyhovuje nejnovějším předpisům, především ve zpracování fosforu a dusíku.

Částka se zvyšovala také kvůli vícepracím. Jde o úpravy silnic a přemostění. Ladislav Med, místostarosta.

Zdroj: Mladá fronta DNES | 12.5.2015 | Rubrika: Vysočina | Strana: 1 | autor: František Jirků |