Lídr kandidátky Pavel Hájek odpovídá ve stručnosti na to, proč jde Změna pro Pelhřimov do letošních voleb. Odpovědi najdete také v týdeníku 5plu2, který našemu lídrovi otázky položil.

 

hajek official portret 1S jakými konkrétními (hlavními) cíli, vizemi a plány jdete do letošních komunálních voleb?

Priorit pro letošní volby máme několik. Jednou z nich je okamžité zřízení Fondu strategických rezerv, do kterého by si město ukládalo peníze na velké investiční projekty právě v době, kdy se ekonomice daří. Nechceme, aby město vše utratilo tak, jak to předvádí současné vedení radnice. Dalšími prioritami je oprava prosakujícího bazénu, zrušení nesmyslných jednosměrek ve městě a mnohem citlivější přístup k veřejné zeleni a také revize financování soukromého s.r.o. Agentura Dobrý den.

Co město aktuálně nejvíc trápí? A jak byste tento problém řešil?

Jedním z problémů jsou neustále se zvyšující provozní náklady, proto je důležité pečlivě zvažovat, co nového město postaví, aby si tím nezvyšovalo výdaje. U stávajících zařízení a infrastruktury města je nutné vytvořit dlouhodobý plán oprav budov a připravit se na ně i rozpočtově. Jako klíčové vidím budování nových parcel pro bytovou výstavbu. Noví obyvatelé jsou jedinou reálnou možností, jak zvýšit příjmy města, a stávající vedení za 4 roky nevybudovalo žádnou novou parcelu.

Co je naopak největší předností města?

Výhodou města je, že není výrazně zadlužené. Bohužel ale za uplynulé 4 roky rozpustilo většinu rezerv a to je v době konjunktury špatně. Měli bychom myslet na doby, kdy nebude takový ekonomický růst, a ta přijde velmi brzy. A hlavní předností města je mladá generace obyvatel, kteří mají chuť něco dělat a měnit. Jejich aktivity je třeba podpořit!

Co se podle vás v končícím volebním období povedlo a nepovedlo?

Nepovedlo se myslet na horší doby, jak už jsem říkal. Povedla se řada investičních projektů, pro které jsme také hlasovali, a za ně patří určitě současnému vedení poděkování. Některé projekty ale vidíme jako zbytné anebo příliš nákladné. Co se naší práce v zastupitelstvu týče, tak se nám podařilo prosadit například centrální nákupy telefonních služeb pro organizace města, videopřenosy ze zastupitelstva anebo zveřejňování, kdo jak hlasoval.

V čem byste chtěli být odlišní od stávající koalice?

Především v komunikaci s občany, více jim naslouchat, jak jsme to koneckonců dělali i v opozici. Určitě bychom měli jiný přístup ke sportovcům a pak je to již zmiňovaný fond rezerv a také dlouhodobé plány na investice a opravy, které současná koalice nemá a střílí je tzv. od boku.

Proč byste právě vy měl být starostou?

Pro mě není důležitý post starosty, neberu politiku osobně. Důležité je pro mě plnit sliby, které jsme lidem dali, a tvrdě pro město pracovat. Pelhřimov potřebuje dynamické vedení s otevřenou myslí a vůlí naslouchat lidem. Takový náš tým je!