Chcete co možná nejlépe využít svých 21 hlasů, které máte v komunálních volbách? Pak tedy pozor na úskalí poněkud zavádějícího volebního systému v komunálních volbách. Pokud chcete plně využít váš volební hlas, využijte všech svých 21 hlasů (v Pelhřimově se volí 21 zastupitelů). Pokud chcete co možná nejvíce podpořit stranu, která má vaši důvěru, je nejlepší označit křížkem tuto stranu v horní části volební listiny. Tím jí dáte jednoduše všech svých 21 hlasů.

Na základě možnosti označit na volebním lístku tolik kandidátů, kolik se volí zastupitelů a to bez ohledu na jejich stranickou příslušnost, může volič snadno nabýt mylného dojmu, že své hlasy dává pouze a jenom vybraným osobnostem a dává jim preferenční hlasy, které ovlivní, kdo se na radnici dostane.

To je však velký omyl! Ve skutečnosti je všechno jinak. Hlas pro některého z kandidátů je v prvé řadě hlasem pro politickou stranu, na jejíž listině kandiduje. Pro vybraného kandidáta pak jde spíše o jakousi formu preferenčního hlasu, který mu může pomoci prosadit se na volitelné místo listiny (pouze v rámci strany). To je však prakticky nemožné.

Ptáte se proč?

Úskalí je v tom, že volební systém v komunálních volbách je nastaven tak, že v první řadě se hlasy pro jednotlivé kandidáty přiřazují straně, za kterou kandiduje. To znamená, že od jednoho voliče může strana získat 1 až 21 hlasů. A volební výsledek pro stranu, závisí na součtu všech těchto hlasů.

Potom, na základě součtu hlasů pro jednotlivé strany se rozdělují mandáty. Mandáty se rozdělují výhradně mezi strany a kolik hlasů jednotliví kandidáti získali v tento okamžik, není podstatné.

Když má strana vypočteno, kolik zastupitelů jí připadá, přichází druhá fáze – obsazení mandátů konkrétními jmény. Zastupitelská křesla se pak přidělují podle pořadí kandidátů na stranické listině od shora směrem dolů. A teprve zde mohou mít vliv hlasy odevzdané přímo jednotlivým kandidátům. Kandidát se přesouvá na listině směrem vzhůru teprve tehdy, když výrazně (o 10 %) překročí průměrný zisk hlasů všech ostatních kandidátů. Nestačí být tedy pouze o trochu lepší, než někteří z těch, kteří jsou na listině výše. Kandidát musí být výrazně lepší, a to v porovnání se všemi.

Proto má v praxi snaha přidělit “preferenční hlasy” pouze některým vybraným kandidátům jediný efekt, a to, že se oslabí volební zisk celé strany a na pořadí kandidátů nemá křížkování prakticky žádný vliv.