Na devátém zasedání zastupitelstva města se schvaloval rozpočet města. Nezávislí zastupitelé Změny pro Pelhřimov předložili několik protinávrhů, které by snížili plánovaný schodek rozpočtu. Návrhy, které na zasedání zastupitelstva přednesla Renáta Marková, ale radniční koalice nepřijala. Přinášíme vám přehled námi předložených rozpočtových změn s jejich odůvodněním.

 

PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU NA ZMĚNY V ROZPOČTU MŮŽETE SLEDOVAT VE STOPÁŽI 20:23

 

9. ZM – protinávrh k bodu 1 (rozpočet města 2016)

Částky uvedené v tabulkách jsou v tis. Kč

Výdaje

Původní návrh vyvěšený na úřední desce (v tis. Kč)

Návrh na úpravu (v tis. Kč) – Změna pro Pelhřimov

Poznámka

Běžné

Kapitálové

Celkem

Běžné

Kapitálové

Celkem

§ 2143

Cestovní ruch

2 100,00

0,00

2 100,00

580,00

0,00

580,00

Snížení o 1,52 mil. Kč.

                 

 

Odůvodnění snížení o 1,52 mil. Kč.

Původní návrh obsahoval:

  • 1 mil. Kč za propagaci města pro Agenturu Dobrý den (dále ADD);
  • 900 tis. Kč pro ADD jako dotace na kulturních akce ve městě (příspěvek na Festival kuriozit a rekordů, platba za Masopust a Zlatou neděli; ve smlouvě o poskytnutí dotace není určena konkrétní částka na jednotlivé kulturní akce);
  • 200 tis. Kč pro KZmPE na propagační materiály.

Po úpravě § 2143 obsahuje:

  • 300 tis. Kč jako příspěvek (dotace) na pořádání Festivalu kuriozit a rekordů pro ADD;
  • 80 tis. Kč dotace (platba) pro ADD za již uskutečněnou kulturní akci Masopust (částka vychází z nacenění akce, které loni předložila ADD městu);
  • 200 tis. Kč pro KZmPE na propagační materiály;

Propagaci města a kulturní akci Zlatá neděle pro město zařídí KZmPE, které tyto aktivity bude hradit ze svého rozpočtu, ve kterém najde potřebné úspory (město nebude KZmPE navyšovat původně navržený příspěvek na provoz).

Výdaje

Původní návrh vyvěšený na úřední desce (v tis. Kč)

Návrh na úpravu (v tis. Kč) – Změna pro Pelhřimov

Poznámka

Běžné

Kapitálové

Celkem

Běžné

Kapitálové

Celkem

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

11 500,00

11 500,00

0,00

9 500,00

9 500,00

Snížení kapitálových výdajů o 2 mil. Kč.

                 

Odůvodnění snížení kapitálových výdajů o 2 mil. Kč. Jedná se o částku vyčleněnou na nezbytné terénní úpravy plochy za Soudem, která v současné době patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a město jedná o jejím převodu do svého vlastnictví za účelem vybudování multifunkčního hřiště. V současné době je navrženo zpracovat koncepci sportovišť v Pelhřimově, ze které by mělo vzejít, zejména s ohledem na budoucí provozní výdaje, zda je účelné zde vybudovat multifunkční hřiště, jehož předpokládané investiční náklady činí cca 16 – 20 mil. Kč. Částka 2 mil. Kč byla součástí kapitálového rozpočtu již v roce 2015, kdy nebyla vyčerpána a jelikož není jisté, zda bude pozemek převeden do majetku města v roce 2016, tudíž výdaje na sanační práce nebudou vynaloženy.

Výdaje

Původní návrh vyvěšený na úřední desce (v tis. Kč)

Návrh na úpravu (v tis. Kč) – Změna pro Pelhřimov

Poznámka

Běžné

Kapitálové

Celkem

Běžné

Kapitálové

Celkem

§ 3392

Zájmová činnost v kultuře

16 917,00

1 275,00

18 192,00

16 479,50

1 275,00

17 754,50

Snížení běžných výdajů o 437,50 tis. Kč (přesun z § 3392 do § 6171).

                 

a současně

Výdaje

Původní návrh vyvěšený na úřední desce (v tis. Kč)

Návrh na úpravu (v tis. Kč) – Změna pro Pelhřimov

Poznámka

Běžné

Kapitálové

Celkem

Běžné

Kapitálové

Celkem

§ 6171

Činnost místní samosprávy

69 742,90

3 030,00

72 772,90

70 180,40

3 030,00

73 210,40

Navýšení běžných výdajů o 437,50 tis. Kč (přesun z § 3392 do § 6171).

                 

Odůvodnění přesunu částky 437,50 tis. Kč z § 3392 do § 6171: Rozpočet (výdajová stránka) Pelhřimovský novin (pod KZmPE) činí 875 tis. Kč/rok. Z důvodu činnosti zaměstnankyně městského úřadu, paní Alexandry Knapové (tvorba tiskových zpráv, které jsou pak zpravidla přebírány do Pelhřimovských novin) navrhujeme od druhé poloviny roku 2016 převést tvorbu městských novin na MÚ Města Pelhřimov, do odboru vnitřních věcí. Tím by došlo v § 3392 ke snížení o 437,5 tis. Kč a o stejnou hodnotu, tedy o 437,5 tis. Kč by byl navýšen § 6171.

Výdaje

Původní návrh vyvěšený na úřední desce (v tis. Kč)

Návrh na úpravu (v tis. Kč) – Změna pro Pelhřimov

Poznámka

Běžné

Kapitálové

Celkem

Běžné

Kapitálové

Celkem

§ 6409

Ostatní činnost

5 750,00

0,00

5 750,00

5 650,00

0,00

5 650,00

Snížení běžných výdajů o 100 tis. Kč (fond starosty).

                 

Odůvodnění snížení o 100 tis. Kč – snížení o fond starosty.

Navrhovanými úpravami dojde k úspoře na výdajové stránce rozpočtu ve výši 3 620 000 Kč. O tuto částku bude snížen schodek rozpočtu.