V pondělí 26. ledna 2015 jsme podali přes podatelnu výzvu starostovi města, aby okamžitě přerušil kácení stromů v okolí kostela Kalvárie a zrevidoval všechny posudky o zdravotním stavu stromů. Důvodem není to, že bychom chtěli jako opozice „bořit“ akce města, ale fakt, že informace, kterými úřad odůvodňuje kompletní vykácení stromů, jsou v rozporu s názory znalců, se kterými jsme celou záležitost konzultovali! Navíc stromy je možné vykácet až do konce března, kdy končí období vegetačního klidu. Tedy radnice má čas dva měsíce celý záměr prozkoumat.

 

stromy kalvarie zmena 1 stromy kalvarie zmena 2

 

Nejsme bohužel ve věku, kdy si můžeme dovolit kácet bezhlavě vzrostlé stromy, které už za našeho života znovu nevyrostou.

CELÝ DOPIS A POPIS DŮVODŮ, PROČ V NÁS VZBUZUJE RYCHLÉ KÁCENÍ STROMŮ POHYBNOSTI NAJDETE ZDE:


Město Pelhřimov

Ing. František Kučera

starosta města

Masarykovo náměstí 1

393 01 Pelhřimov

V Pelhřimově 25. ledna 2015

 

Věc: Výzva k okamžitému zastavení kácení stromů v okolí kostela Kalvárie a k revizi znaleckých posudků zdravotního stavu stromů

Vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás oslovit jako zastupitelé města v záležitosti revitalizace zeleně v okolí kostela Kalvárie. Získané informace v nás vzbuzují pochybnosti o správnosti a uváženosti plánovaných kroků. S ohledem na to, že stromy mají být již koncem ledna 2015 pokáceny, obracíme se na Vás s výzvou k bezodkladnému zastavení všech nezvratných kroků a revizi plánovaného postupu.

V minulých dnech nás jako zastupitele kontaktovalo několik občanů města Pelhřimova s dotazem z jakého důvodu budou káceny veškeré stromy v okolí kostela Kalvárie. Na základě těchto dotazů jsme se obrátili na vedoucího investičního odboru Ing. Koňáka. Ten nám v telefonickém rozhovoru sdělil, že hlavním důvodem je špatný zdravotní stav stromů a také invaze kořenového systému do připravované konstrukce opravovaných schodů. Dále uvedl, že v projektu je počítáno s novou výsadbou stromů. Tyto informace jsme považovali za logické a dostatečné. Bohužel při jejich prověřování jsme od odborníků získali informace, které ukazují, že situace rozhodně není tak jednoznačná, jak nám bylo  sděleno. S ohledem na protichůdné informace a opačná stanoviska odborníků, považujeme za nezbytné zabránit nevratným krokům!

Předesíláme, že pokud jsou stromy ve stavu, kdy by ohrožovaly životy lidí, nebo narušovaly statiku stavby či plánované výstavby, jsme pro jejich vykácení a výsadbu nových. Bohužel ale nemůžeme rozhodně souhlasit s bezhlavým kácením všech stromů pouze z kompozičního hlediska, jak je uvedeno v posudku investičního odboru. Navíc pokud jsou podle jiných znalců stromy zdravé. 

Předkládáme Vám několik faktů, které nás vedou k této výzvě:

  1. Studii na revitalizaci okolí kostela podle informací na webu a vizuálech u kostele připravovala paní Dundychová. V telefonickém rozhovoru nám sdělila, že již na začátku jednání se zástupci města odmítla vykácení všech stromů. Připustila, že stromy v okolí schodiště nejsou v dobrém stavu – mají jednostranné koruny a narušují statiku schodiště. Odstranění těchto stromů má podle paní Dundychové své opodstatnění a také my se přikláníme k jejímu názoru. Rozhodně pak nesouhlasí s vykácením všech stromů v okolí kostela – minimálně 8 stromů je podle jejího stanoviska v dobrém stavu. Podotýkám, že paní Dundychová je soudní znalkyní v daném oboru.
  2. Dále se pozastavujeme nad tím, proč město nechalo zpracovat posudek u soukromé firmy - Petr Zvědělík certifikovaný arboretista a nikoliv u Agentury ochrany přírody, která je také soudním znalcem v oboru, nezávislou a renomovanou organizací a navíc tyto služby poskytuje městům a obcím zcela zdarma.
  3. Další skutečností, která nás vede k pochybnostem nad správností postupu je i fakt, že Agentura ochrany přírody by dle jejího vyjádření připravila městu žádost o finanční podporu z národních a evropských fondů (program pro intravilánovou a historickou zeleň) ve výši 80 % celkových nákladů na ozdravení stromů v kombinaci s jejich novou výsadbou za ty, která jsou ze zdravotních důvodů vykácené (nikoliv však z kompozičních důvodů).

Jako zastupitelé vznášíme otázky, na které by měly obyvatelé města Pelhřimova dostat odpovědi:

  1. Proč posudek zpracovává soukromá firma a nikoliv renomovaná a nezávislá Agentura ochrany přírody z H. Brodu?
  2. Jaké finanční prostředky město za tyto posudky soukromé firmě vynaložilo?
  3. Proč není uvažováno o zachování zdravých stromů v okolí kostela v kombinaci s možnou novou výsadbou tak , aby byla citlivě skloubena rekonstrukce kostela a stávající stav vzrostlých stromů?
  4. Byl proveden odhad ceny dřeva z plánovaného kácení?
  5. Jak bude toto dřevo využito, komu bude prodáno a za jakou cenu?
  6. Proč město nevyužilo možnosti získat na ozdravení části stromů možné dotace, jejíchž vyřízení nabízí Agentura pro ochranu přírody?

Vážený pane starosto, v žádném případě nechceme „bořit“ plány na rekonstrukci kostela Kalvárie, kterou považujeme za správnou. Nemůžeme však souhlasit s postupem, který nebere v potaz všechny argumenty a navíc v nás vzbuzuje silné pochybnosti o promyšleném postupu. Zarážející také je, že dostáváme informace, které nás mají vést k rozhodování a následně při jejich prověření zjišťujeme, že nejsou přesné a jsou v rozporu se stanovisky odborníků.

Jako volení zástupci máme povinnost bedlivě dbát na uváženost kroků, které město pro své obyvatele dělá tak, abychom mohli tyto kroky před obyvateli vysvětlit a „stát“ za nimi. Proto vyzýváme k okamžité revizi postupu i s ohledem na to, že nezvratné kácení je možné provádět v době vegetačního klidu stromů, které rozhodně nekončí a umožňuje nám prověření správnosti všech kroků.

Dovolujeme si Vás požádat o bezodkladnou informaci o Vašem rozhodnutí na náš kontaktní e-mail.

S pozdravem

Ing. Renáta Marková, zastupitelka města

Pavel Hájek, zastupitel města