garant pro strategický rozvoj a cestovní ruch

Pavel Hájek pracuje už dvacet let v oblasti médií a komunikace. Začínal jako novinář a televizní reportér. Nyní pracuje jako poradce v oblasti strategické komunikace pro řadu významných českých a zahraničních firem. V Pelhřimově se narodil a bydlí v něm celý život. A jak sám říká ve městě, které má strategickou polohu a obrovský potenciál, chce zůstat. Je mu 39 let a nejen díky novinářské praxi se aktivně zajímá o dění ve městě. Ve volném čase, kterého s ohledem na svou houževnatost moc nemá, tráví rád čas s přáteli a cestuje.

Proč jste garantem pro strategický rozvoj a cestovní ruch?
Jako poradce pro řadu klientů v oblasti strategického rozvoje a komunikace jsem za dvacet let své praxe nasbíral řadu zkušeností s realizací nejrůznějších projektů. Pohybuji se také po celé republice a vidím, jak v některých lokalitách fungují věci díky lidské nápaditosti a také dobré vůli projekty prosazovat. Chtěl bych, aby se v Pelhřimově podařilo také řadu takových věcí prosadit.
Pelhřimov má obrovský potenciál a může ho využít ještě víc i v oblasti cestovního ruchu. Inspirace je kolem nás spousta, stačí jen začít naslouchat a dívat se kolem.

ZMĚNA pro cestovní ruch v Pelhřimově

zmena pro cestovni ruch

-       Pelhřimov jako kongresové/konferenční město s využitím KD Máj, divadla, kina apod. ve spolupráci s organizací VysočinaTourism

-       budeme aktivně jednat o oživení Hotelu Rekrea

-       podpoříme a budeme propagovat cestovní ruch ve spolupráci s poskytovateli ubytovacích a stravovacích služeb

-       přehledným informačním systémem navedeme návštěvníky do města

-       vytvoříme koncepci pro prezentaci města, které má strategickou polohu