Na svém prvním letošním zasedání rozhodovalo pelhřimovské zastupitelstvo o rozpočtu na rok 2015. Ten vedení radnice nastavilo jako schodkový. Nezávislí zastupitelé Ing. Renáta Marková, JUDr. Jiří Kozák a Pavel Hájek jako jediní hlasovali proti takto navrženému rozpočtu. "Přesto, že navržené rozpočtové položky působí jako logicky sestavené, mělo by město nastavit rozpočet mnohem úsporněji a to především s ohledem na to, že městu se výrazně zredukovaly vlastní zdroje," odůvodnil odmítnutí schodkového rozpočtu předseda zastupitelského klubu Pavel Hájek. 

 

Rozpočet města skončil již v roce 2014 se schodkem více než 50 milionů a město tak muselo zapojit do financování vlastní zdroje naspořené v minulých letech. Rozpočet pro rok 2015 je nastaven opět jako schodkový a v letech 2016 a 2017 to bude s největší pravděpodobností stejné. "Rozpočtový výhled na další léta není příliš optimistický a tak by mělo město začít šetřit už teď, navíc jako opozice jen obtížně můžeme ovlivnit hospodaření města a jeho příspěvkových organizací, to je odpovědnost nesourodé radniční koalice,"dodala k hlasování Renáta Marková. 

Všichni nezávislí zastupitelé Změny pro Pelhřimov také v souladu s jednacím řádem požádali, aby jejich zamítavé hlasování bylo zaznamenáno v zápisu ze zasedání zastupitelstva.