Ve čtvrtek 29.ledna 2015 byl k připomínkám zveřejněn připravovaný rozpočet města na rok 2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města Pelhřimova uplatnit písemně do 17. února 2015 u vedoucí odboru finančního MěÚ Pelhřimov nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Pelhřimova dne 18. února 2015.

CELÝ NÁVRH ROZPOČTU NAJDETE ZDE