garant pro právo a legislativu

Známý pelhřimovský advokát považuje svoje rodné město Pelhřimov za skvělé místo pro život. Od roku 1995 v něm vykonává advokacii jako samostatný advokát. Je velký patriot a jak sám říká projít se po Pelhřimovském náměstí je pro něj vzrušující zážitek každý den. Na věci kolem sebe se dívá s bohatou životní zkušeností a tu chce také využít při případném zapojení se do rozhodování o městě.

Proč jste se stal garantem pro právo a legislativu?
Mám za to, že moje současná životní etapa mi umožňuje, abych veřejně prospěšnou činností nějak přispěl k zlepšení situace rodného Pelhřimova, jehož jsem byl vždy patriotem. S „naším“ volebním programem se ztotožňuji a jsem připraven našemu týmu pomáhat s otázkami v oblasti práva a legislativy.

ZMĚNA pro efektivní fungování Města Pelhřimova

-       budeme dbát na vyrovnané a úsporné hospodaření městazmena pro fungovani mesta

-       podpoříme efektivní činnosti odborů města a všech jeho organizací

-       budeme důsledně a včas připravovat potřebné projekty pro získání financí ze státních, případně evropských dotací

-       zajistíme průhlednost městských zakázek

-       provedeme revize majetku města a jeho využitelnosti, najdeme možné synergie

-       zajistíme společné nákupy pro příspěvkové organizace – hledání úspor

-       zrealizujeme úspory energie, které město nestojí ani korunu – EPC projekty

-       zajistíme průhledná výběrová řízení na všechny vedoucí pozice

-       chceme mít přátelský a otevřený úřad – požádáme o certifikaci