kandidátka na starostku, garant pro rozvojové aktivity a dotace

rozhovor-s-renatouRenátě Markové, která je lídrem kandidátky Změna pro Pelhřimov, je 32 let. Bydlí se svým manželem v panelovém bytě na jednom z pelhřimovských sídlišť. Po studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor obchodně podnikatelský, začala pracovat na Úřadu Regionální rady Jihovýchod, který má pobočku v Jihlavě. Více než sedm let konzultuje a posuzuje žádosti o dotace týkající se dopravní infrastruktury, cestovního ruchu či občanské vybavenosti. V posledních pěti letech je pak vedoucí tohoto oddělení. Ve volném čase pracuje také jako dobrovolnice v Domově seniorů.

Proč jste garantem pro dotace?
Získala jsem řadu zkušeností při jednání s našimi žadateli z řad obcí, měst, neziskových organizací či podnikatelských subjektů a mohla nahlédnout do problémů, které řeší. Uvědomila jsem si a v praxi vyzkoušela, jak důležitá je vzájemná spolupráce a otevřená komunikace všech zainteresovaných subjektů/cílových skupin a také slušné chování, které se v dnešní době občas schová za potřebou udržet krok s dravou dobou. A to je také důvod, proč jsem garantem za rozvojové aktivity ve městě.
Jako lídr kandidátky jsem připravena dostát závazkům a garantovat dodržení slibů, na kterých jsme postavili Plán pro Pelhřimov, jež chceme realizovat ve spolupráci s občany města Pelhřimova.

ZMĚNA pro efektivní fungování Města Pelhřimova

zmena pro fungovani mesta-       budeme dbát na vyrovnané a úsporné hospodaření města

-       podpoříme efektivní činnosti odborů města a všech jeho organizací

-       budeme důsledně a včas připravovat potřebné projekty pro získání financí ze státních, případně evropských dotací

-       zajistíme průhlednost městských zakázek

-       provedeme revize majetku města a jeho využitelnosti, najdeme možné synergie

-       zajistíme společné nákupy pro příspěvkové organizace – hledání úspor

-       zrealizujeme úspory energie, které město nestojí ani korunu – EPC projekty

-       zajistíme průhledná výběrová řízení na všechny vedoucí pozice

-       chceme mít přátelský a otevřený úřad – požádáme o certifikaci