Díky návrhu opozičního zastupitele Pavla Hájka, který na svém posledním zasedání schválili pelhřimovští zastupitelé, začne Město Pelhřimov nakupovat služby mobilních operátorů společně pro všechny své příspěvkové organizace. Společnými nákupy tak ušetří minimálně desítky tisíc.

V současné době využívá Město Pelhřimov a jeho příspěvkové organizace celkem 157 SIM karet u různých mobilních operátorů. Se svým zřizovatelem a mezi sebou si tak příspěvkové organizace často volají za nevýhodných podmínek. „Nechali jsme si v rámci písemné interpelace od všech příspěvkových organizací města sumarizovat, kolik mají SIM karet, jaké používají operátory a hlavně, do kdy mají uzavřené smlouvy. Pak jsme provedli sumarizaci a podali návrh do zastupitelstva“ říká předkladatel návrhu Pavel Hájek. Zarážející bylo, že dokonce jedna organizace měla na dvou svých pobočkách jiného operátora. 

Radnice tak má na základě usnesení zastupitelstva u jednotlivých organizací prověřit možnost výpovědi smluvních závazků a nalézt termín, od kterého by byly telekomunikační služby soutěženy v jednom „balíku“ pro všechny organizace města za výhodnější ceny. Pokud by se nepodařilo stávající smlouvy ukončit za výhodných podmínek, mělo by Zastupitelstvo uložit všem organizacím termín, který bude stanoven jako mezní pro prodlužování smluv a výchozí pro soutěžení telekomunikačních služeb ve společné zakázce. 

zdroj: www.i-vysocina.cz