Příchod nových investorů do Pelhřimova rámuje začarovaný kruh. Zaznělo to na posledním zasedání pelhřimovských zastupitelů, když se projednával prodej pozemku o výměře 2 500 čtverečních metrů v průmyslové zóně Ke Skrýšovu společnosti WEHA za účelem výstavby kanceláří a skladu.

Zastupitelé se shodli, že investice spočívající ve vybudování skladů a kanceláří mnoho nových pracovních míst nevytvoří. „Sklady bych v průmyslové zóně docela nerad viděl," prohlásil v rozpravě zastupitel Josef Doubek (ODS).

Podle něho by neměli zastupitelé a radnice v případě schvalování prodejů v postupně se plnící průmyslové zóně koukat jen na peníze. Přinejmenším srovnatelnou pozornost by si zasloužila i analýza dopadu investic na zaměstnanost. „Měli bychom přihlížet i k tomu, kolik přicházející investor zaměstná lidí," dodával Doubek.

Zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) poukázal na přicházející investory a na investice napojená pracovní místa z jiného úhlu pohledu. „Většina investorů, kteří příchod do Pelhřimova zvažují, se potýká s nedostatkem lidí. Znám takové, kteří jsou připraveni pracovní místa vytvořit, ale bojí se, že tady neseženou lidi," poznamenal Hájek.

S tímto názorem souhlasí
i pelhřimovský starosta František Kučera (ČSSD). „Vím, že si některé firmy tady v Pelhřimově už v současnosti lidi přetahují," doplnil rozpravu Kučera.

Význam zmíněného začarovaného kruhu umocňu-
je kritický nedostatek bytů 
v Pelhřimově. I proto dva významní zaměstnavatelé, Agrostroj a Conteg, kupovali loni od města pozemky v lokalitě pro bytovou výstavu Polní Dvůr, kde chtějí co nejrychleji postavit desítky bytů pro své zaměstnance.

Město, a v tom není Pelhřimov ve srovnání s okolními městy žádnou výjimkou, už delší dobu byty nestaví a ani výstavbu nepřipravuje.

Pokud firma WEHA pozemek v průmyslové zóně Ke Skrýšovu za jeden milion korun koupí, postaví sklad na chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické a toxické, což je podle zjištění pelhřimovské radnici komodita, jejímž prodejem se firma zabývá.

Z pelhřimovských zastupitelů v příchodu investora s takovýmto programem viděl jisté riziko pouze Jiří Kozák (Změna pro Pelhřimov).

Podle předkladatele návrhu a pelhřimovského místostarosty Ladislava Meda (ODS) by ale sklad firmy WEHA do města zásadní problémy přinést neměl. „Nemělo by tam docházet k manipulaci s chemikáliemi, mělo by jít o skladování a prodej balených látek, něco na způsob barvy-laky," přiblížil Med.

Zastupitel Kozák hlasoval proti, všech dvacet ostatních prodej pozemku firmě WEHA podpořilo.

Zdroj: Pelhřimovský deník