Technické služby města Pelhřimova se starají o nemalou část chodu našeho města, a za to mají můj dík a podporu. Bohužel jsou často tématem diskusí, které nemají vždy věcný základ, a při nichž je argumentováno nesprávnými údaji. Není pravdou, že Technické služby hospodaří špatně, naopak.

V hospodářské činnosti dosahují dokonce zisku, ze kterého pak hradí některé své investice např. nákup tzv. kuka vozu (popelářský vůz), které by jinak byly součástí investičního plánu požadovaného k úhradě z prostředků města. A přemýšlí i do budoucna, a to nejen v souvislosti s plánovaným zákazem skládkování směsného odpadu, který bude platit od roku 2024, nerozhodne-li MŽP ČR jinak. Jelikož jsou příspěvkovou organizací města, je v pořádku, že město vykonává nad jejich činností dohled. Co už však v pořádku není, je způsob, jakým město svá práva zřizovatele někdy projeví. Zisk z hospodářské činnosti Technických služeb odvede město do svého rozpočtu pro použití na vlastní výdaje, aniž by zvážilo ponechání prostředků příspěvkové organizaci pro jejich další rozvoj. Jak si má běžný pozorovatel vyložit poslední krok vedení města, kterým bylo zadání analýzy fungování Technických služeb? Je za ním opravdu snaha hledání cesty k zefektivnění, nebo je to jen podklad pro transformaci Technických služeb? A zamyslel se někdo na tím, jaký to může mít dopad na personální politiku v příspěvkové organizaci? A i když zastávám názor, že vždy je co zlepšovat, uskutečněné kroky zřizovatele takto nevnímá.

Renata Marková, zastupitelka za Změnu pro Pelhřimov