• Chystá vedení města transformaci Technických služeb?

    Přečtěte si zastupitelské okénko Renáty Markové, které se věnuje posledním krokům radnice ve směru k technickým službám. Číst dál...
  • 1
  • 2

HLAVNÍ VOLEBNÍ PRIORITY

1. Zřídíme Fond strategických rezerv

(V dobách, kdy se městu daří, budeme ukládat peníze pro velké investice a neplánované výdaje.)

2. Postavíme letní venkovní koupaliště

(Varianty řešení jsou dvě – buď proměna Stráže, nebo nový venkovní bazén u haly – prověříme obě možnosti, spočítáme náklady a možné dotace na stavbu. Necháme rozhodnout obyvatele, kterou variantu preferují.)

3. Zřídíme senior taxi

(Projekt, který funguje v 87 městech – senioři nad 65 let budou mít senior taxi za symbolickou cenu po městě, auto bude na CNG – ekologický pohon s levným provozem.)

4. Ukončíme nesmyslné jednosměrky

(Zrušíme jednosměrky, které neřeší dopravní zátěž a komplikují život řidičům.)

5. Zrevidujeme financování soukromého subjektu Agentura Dobrý den, s.r.o.

(Soukromá společnost již dostala od města více než 25 milionů za pořádání akcí, které může zajistit městské KZMP, budeme přispívat jen na festival rekordů a na ostatní akce vysoutěžíme formou výběrového řízení pořadatele.)

6. Změníme přístup k veřejné zeleni města

(Provedeme pasportizaci stromů a ukončíme nesmyslné kácení vzrostlých stromů
ve prospěch betonové plochy.)

7. Začneme opravovat bazén a sportoviště

(Oprava protékajícího bazénu je prioritou a současně s ní i oprava celého sportovního areálu, Pelhřimov potřebuje dlouhodobý plán investic na rozvoj a údržbu sportovišť.)

8. Snížíme poplatky za svoz odpadů všem, kteří prokazatelně třídí

(Systém, který funguje již v řadě měst, se dá použít i v Pelhřimově. Obyvatelům sníží poplatky a město připraví na dobu po zákazu skládkování.)

9. Zavedeme jasná pravidla výběrových řízení

(Není možné soutěžit bez výkazů výměr a projektové dokumentace, jako se děje nyní.)

10. Necháme o části investičního rozpočtu rozhodovat občany

(Zavedeme participativní rozpočet, který funguje i v Kraji Vysočina, nebo třeba v Okříškách, kdy sami lidé vyberou z několika projektů, kam půjde část investic.)

PŘEDSTAVUJEME ZMĚNU PRO PELHŘIMOV

Čtyři roky jsme v opozičních lavicích zastupitelstva neměnili své postoje, které jsme Vám nabídli v minulých volbách a získali v nich téměř 16% hlasů. 

JASNĚ

říkáme naše názory a pojmenováváme problémy města

POCTIVĚ

přistupujeme k práci pro město a jeho občany

NEÚSTUPNĚ

hájíme principy a zásady, které jsme voličům slíbili v minulých volbách

 

Taková je Změna pro Pelhřimov! 

 

podarilo se zmenit